2018

Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis - Skýrsla stjórnar árið 2018

 

Félagið var stofnað 21. nóvember 1952

Skrifstofa: Glerárgötu 34, 2.hæð, 600, Akureyri. s. 461 1470

Netfang: kaon@krabb.is  Skráðir félagsmenn árið 2018 eru 1.418

 

1.0  Stjórn og starfsmenn

 

1.1    Stjórn

Eftirtaldir aðilar skipa stjórn Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis

Guðrún Dóra Clarke, formaður

Friðrik VagnGuðjónsson, varaformaður

Dóróthea Jónsdóttir, gjaldkeri

Brynjólfur Ingvarson, meðstjórnandi

Anna Hulda Júlíussdóttir, meðstjórnandi

Lára Betty Harðardóttir, ritari

Anna Ólafsdóttir, meðstjórnandi

Hólmfríður Kristjánsdóttir, meðstjórnandi

Ólöf Elfa Leifsdóttir, meðstjórnandi

 

1.2    Skrifstofa KAON

Frá 1.janúar 2018 var opið á skrifstofunni mánudaga, miðvikudaga og fimmtudaga frá kl. 13:00 til 16:00 og þriðjudaga frá kl. 13:00-17:00 auk þess sem boðið var upp á viðtalstíma utan opnunartíma á skrifstofunni. Símatími var þessa sömu daga frá kl. 13:00-16:00. Skrifstofan var staðsett í leiguhúsnæði að Glerárgötu 24, 2.hæð, á Akureyri en 20.september var flutt í stærra húsnæði að Glerárgötu 34, 2.hæð og er opnunartími frá 1.september mánudaga, þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga frá kl. 13:00 til 16:00 auk þess sem boðið er upp á viðtalstíma utan opnunartíma á skrifstofunni.

Starfsmennvoru fjórir og skiptu á milli sín 2,8 stöðugildum í byrjun árs. Framkvæmdastjóri, Halldóra Björg Sævarsdóttir textílkennari og Katrín Ösp Jónsdóttir hjúkrunarfræðingur voru báðar í 70% stöðu. Eva Björg Óskarsdóttir grafískur hönnuður var ráðin í 100% starf frá Vinnumálastofnun í sex mánuði þar sem VMST greiðir laun og 8% í lífeyrissjóð. Hún sér um net, kynningar– og markaðsmál. Regína Ólafsdóttir er í 40% stöðu auk þess sem Sigrún Jónsdóttir sjúkraþjálfari, Magnfríður Sigurðardóttir iðjuþjálfi og Brynjólfur Ingvarsson geðlæknir eru sjálboðaliðar sem starfa í nánum tengslum við félagið.

Vegna mikils vaxtar hjá félaginu voru stöðugildi aukin. Frá og með 1.september fór Halldóra í 100% stöðu, Katrín í 85% og Eva var ráðin í 100% stöðu. Þann 1.október fór Regína Ólafsdóttir sálfræðingur í 80% stöðu.

Stöðugildi félagsins voru 3,65 um áramót.

 

2.0 Fundir

2.1 Stjórnarfundir

Stjórnin hélt 10 bókaða stjórnarfundi á árinu 2018.

 

2.2    Aðalfundur KAON

Aðalfundur félagsins var haldinn á Akureyri 24.apríl 2018. Stjórn lagði fram tillögu um að árgjald til félagsins yrði 3.500 kr. og var sú tillaga samþykkt. Breytingar urðu á stjórn er nýr formaður tók við og einnig komu fjórir nýir meðstjórnendur inn.


2.3 Aðalfundur Krabbameinsfélags Íslands

KAON átti tvo fulltrúa á aðalfundi KÍ að þessu sinni.

 

2.3    Samráðsfundir

Starfsmenn sóttu tvo samráðsfundi starfsmanna svæðaskrifstofa KÍ.

 

2.5 Formannafundur

KAON átti tvo fulltrúa á formannafundi KÍ árið 2018.

 

3.0 Starfsemin

Mjög öflug starfsemi er rekin á vegum og í tengslum við Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis.Skráðar heimsóknir á skrifstofu KAON hafa aukist til muna og voru um 1.500 á árinu. Þetta eru einstaklingar sem sækja skapandi handverkið, jóga, karlahittingurinn auk fræðslufunda og námskeiða sem haldin eru á vegum KAON.

Opin hádegishittingur er á þriðjudögum fyrir hópa s.s nýgreinda, aðstandendur og svo Norðan –Kraft sem er hópastarf fyrir yngra fólkið (18-45 ára) . Einnig er hópastarf fyrir ekkjur og ekkla, og „Út í lífið“ er hópastarf fyrir konur á vorönn og karla á haustönn. Leshópur og svo Hugræn atferlismeðferð sem fer einnig fram í hópastarfi.

Boðið hefur verið upp á streymi þegar Kraftur hefur verið með fræðslu og einnig þegar fræðsla er hjá Ráðgjafarþjónustunni. Hefur það gefist vel og umræður skapast eftir fræðsluna.

Tókum þátt í Ljósmyndasýningunni „Bleik“ í október sem haldin var á Glerártorgi.

Fyrri hluta árs sóttu u.þ.b 10 einstaklingar samveru á Keramikloftinu í hverri viku en Keramikloftinu var svo lokað 1.september.

Samtals má því segja að það hafi verið 1.650 heimsóknir í fjölbreytta viðburði og fræðslu á vegum félagsins árið 2018.

 

3.1 Fræðsla/fundir o.fl.

Starfsmenn sinna ýmiss konar fræðslu sem tengjast forvörnum, stuðningi og kynningu á starfsemi félagsins, fyrir hópa, einstaklinga og heilbrigðisstarfsfólk. Opnunarhátíð var haldin í tilefni af flutningum í nýtt húsnæði í Bleika mánuðinum og mottuboð haldið í tilefni af Mottumarsdeginum. Jólakransagerð var haldin fyrir ungmenni og aðstandendur.

 

3.2 Endurhæfing

KAON bauð krabbameinsgreindum og aðstandendum upp á jóga og slökun alla fimmtudaga í húsnæði félagsins sem Katrín og Regína skiptust á að vera með.   

  • Vatnsleikfimi í innilaug Sundlaugar Akureyrar tvisvar í viku sem Sigrún Jónsdóttir sjúkraþjálfari sér um.
  • Einstaklingsþjálfun í samstarfi við sjúkraþjálfara á Bjargi tvisvar í viku.
  • Yoga sem Arnbjörg er með er alla miðvikudaga frá 1.október.

 

3.3 Skapandi handverk og spjall

Skapandi handverk og spjall er í boði alla fimmtudaga frá kl. 13-16 og hefur verið mjög vel sótt. Umsjón hefur Halldóra Björg Sævarsdóttur textílkennari og er boðið upp á samveru þar sem fólk getur komið með handavinnu og spjallað saman yfir kaffibolla. Auk þess sem sérstök fræðsla um valin verkefni hefur verið nokkrum sinnum í vetur í tengslum við handverkið. Í boði hefur verið körfugerð, heklaðar ljósakúlur og heklað utan um krukkur.

 

3.4 Keramikloftið

Á hverjum miðvikudegi frá kl. 13-18 hittist fólk á Keramikloftinu. Þar er hægt að vinna með gler, mosaik, keramik o.fl. Þessi samvera hefur gefist vel og hefur verið mjög vel  sótt. KAON hefur stutt við þessa starfsemi með ýmsu móti frá byrjun. Þessi starfsemi lokaði þann 1.september.

 

3.5 Karlahópur

Þeir hittast alla laugardaga og spjalla og eru með fræðslufundi.

 

3.6 Viðtöl og stuðningur við skjólstæðinga

Skráð viðtöl, símtöl og annar stuðningur við skjólstæðinga og aðstandendur undir liðnum samkipti eru 1.730 talsins árið 2018. Það var gert átak í skráningum árið 2018 svo tekið skal fram að samanburður við fyrri ár er erfiður og mögulega skekkja í honum.  Eins skal tekið fram að skráning í gestabók sem reynt er að styðjast við gæti verið vanskráð, það eru ekki allir sem muna eftir að skrá sig í bókina svo tölur þar gætu verið mun hærri. 

Til gamans eru þessar tölur settar hér fram með fyrrgreindum fyrirvörum.

 

Tafla 1

Tölulegar upplýsingar frá 2014-2018

 

 

2014

2015

2016

2017

2018

Aukning

Skráning úr gestabók

465

450

900

1.240

1.483

20%*

Samskipti

114

108

110

714

1.730

142%*

-    Símtöl

     

79

668

 

-    Tölvupóstur

     

490

845

 

-    Viðtöl

     

145

217

 

Fjöldi viðburða

     

21

24

 

Aðsókn á viðburði

       

1.650

 


*Aukning milli 2017-2018

3.7 Stoma

Stomasamtökin hafa haldið fundi sína í húsnæði félagsins eins og undanfarin ár.

 

3.8 Íbúðir Krabbameinsfélagsins í Reykjavík.  

KAON greiðir reikninga fyrir afnot af íbúðum og dvöl á sjúkrahóteli að fullu og er þetta alltaf verulega stór útgjaldaliður hjá félaginu.

 

4.0 Tekjur/ Fjáraflanir

Rekstrarstyrkur frá KÍ greiðir helming af launum starfsmanna og verkefnisstyrkur  frá KÍ gerir okkur kleift m.a. að halda námskeið fyrir krabbameinsgreinda og aðstandendur þeirra. Aðrar tekjur eru félagsgjöld og styrkir sem félaginu bárust frá félagasamtökum, fyrirtækjum og einstaklingum á árinu. Sú velvild og stuðningur sem allir þessir fjölmörgu aðilar sýna okkur er ómetanlegur og gerir okkur kleift að styðja á margvíslegan hátt við bakið á þeim íbúum á okkar félagssvæði sem greinast með krabbamein og aðstandendum þeirra.

Öllum þessum aðilum færum við innilega þakkir. Án þessa stuðnings væri þetta ekki mögulegt.

 

5.0 Húsnæði

Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis hafði í mörg ár leigt 110 fermetra húsnæði að Glerárgötu 24. Salurinn rúmaði um 25-30 manns í sæti, auk þess sem skrifstofurými gaf tækifæri til að taka viðtöl. Flutt var í stærra og endurbætt húsnæði sem er um 230 fermetrar, 20.september 2018. Þar er rými fyrir 3 skrifstofur, fjölnota herbergi sem nýtist fyrir hópastarf, fræðslur og jóga, móttaka, tvö viðtalsherbergi og opin aðstaða sem rúmar um 40-50 manns.

 

6.0 Samskipti við fjölmiðla

Starfsmenn hafa átt mjög góð samskipti við fjölmiðla á félagssvæðinu og hafa bæði birst viðtöl í dagblöðum og tímaritum, auk þess sem allir starfsmenn hafa komið oftar en einu sinni í sjónvarpsviðtöl vegna ýmissa viðburða sem tengjast t.d. starfsemi félagins auk þess að vekja athygli á ýmsu sem hefur verið ofarlega á baugi í almennri umræðu í þjóðfélaginu. N4 sjónvarp hefur verið alveg stórkostlegt með að kynna starfsemi okkar og koma til móts við kostnað vegna auglýsinga t.d. í Sjónvarpsdagskránni. Færum við þeim bestu þakkir fyrir.